BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL DEĞERLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ

  • Yusuf Akgül
Keywords: Sigorta, Gri İlişkisel Analiz, Finansal Performans, Finansal Piyasalar, BIST.

Abstract

Sigorta sektörü gelişmekte olan finansal piyasalar arasında önemli bir yere sahiptir. Sigorta sektörü,
teşvik içeren yasalarında desteği ile riski paylaşmada önemli rol oynar ve gelişimine devam eder. Türkiye’de
ekonominin önemli bir sektörüdür. Finansal piyasalarda, imalat sektöründe ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren
birçok şirket ve tüzel kişilik, faaliyetlerinden kaynaklanan riskler için ekonomik açıdan güvenliğe ihtiyaç
duyarlar. Genel olarak, sigorta şirketleri bu faaliyetlerle ilgili riskleri hafifletmek için çalışırken aynı zamanda
finansal kazançları tekrar ekonomiye kazandırırlar. Bu çalışmada, BORSA İstanbul’da faaliyet gösteren sigorta
şirketlerinin finansal oranlarına göre performans analizi yapılmıştır. Kullanılan finansal değişkenler, toplam prim
üretimi, ödenmiş zararlar, primler / özkaynaklar, özkaynaklar / teknik karşılıklar, elde tutma oranı, zarar oranı
(net), vergi / prim alınmadan önceki kar, net kar veya zarar / özkaynaklar. Ayrıca, 2018-Q1, 2018-Q2, 2018-Q3 ve
2018-Q4 dönemlerine ait oranlar kullanılmıştır. AVIVASA, seçilen finansal oranlar temelinde en iyi performans
gösteren şirkettir. Çalışmanın sonuçlarına göre, 2018 boyunca performans açısından sırasıyla en iyi ve en kötü
şirket AVİVASA ve GÜNEŞ sigorta şirketi olarak belirlenmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-11-10
Section
Articles