About the Journal

IJTEBS  Bilgileri

Dergi adı: Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi

Derginin kısaltılmış adı: IJTEBS

Dergi E-ISSN: 2602-4411

Sahibi ve Yayıncı Kurum: Anatolia Bilim Akademisi

Yayın aralığı: Yılda iki defa Temmuz ve Aralık aylarında yayınlanır.

Yayın Tarihi ve yayım bilgileri: 2017 Yılından itibaren, 7 Cilt, 14 Sayı ve 138 makale

Editör: Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi - İstanbul Üniversitesi, haluktanriverdi34@istanbul.edu.tr 

Dergi Adresi: Anatolia Bilim Akademisi, Konya Teknokent, Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Akademi Caddesi, Gürbulak Sokak No: 67 Selçuklu/Konya/Türkiye 

Dergi lisans izni: Creative Commons Attribution 4.0 International License

Yazılım: OJS/PKP (Open Journal System/Public Knowledge Project)

Derginin Tarandığı İndeksler: ASOS İndeks, ESJI İndeks, İdeal Online, Türkiye Turizm Dizini, Academic Resource Index-ResearchBib, Bilgindex, Google Scholar

Dergi telefon: +90 531 680 02 84

Dergi İletişim: Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi (Editör). İstanbul Üniversitesi.  https://avesis.istanbul.edu.tr/haluk.tanriverdi

e-posta: editorijtebs@gmail.com;   haluktanriverdi34@gmail.com

Journal link: http://ijtebs.org/index.php/ijtebs

Amaç ve Kapsam: IJTEBS Turizm, Ekonomi ve işletme bilimi alanında makalelerin yayımlanmasıyla ilgili hakemli bilimsel dergidir.

Amaç: Turizm, Ekonomi ve işletme bilimlerine ilişkin bilgi, uygulama, sorun ve önerilerin bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde ortaya konulmasını, tartışılmasını ve taraflara ulaştırılmasını sağlamaktır.

Kapsam: IJTEBS Dergisinde turizm, ekonomi ve işletme bilimleri alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma ölçütleri dikkate alınır. IJTEBS Dergisinde yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Sempozyum veya kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerde bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu veya kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin ismi, (varsa) tarih, sayı ve numarası anılmalıdır.

 

IJTEBS Hakkında

IJTEBS, turizm, iktisat ve işletme bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaların yayımlandığı,  bilim etiğine uygun, özgün, hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir. Dergi 2017 yılından bu yana, Temmuz ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve ingilizce'dir. IJTEBS, makale gönderilerini memnuniyetle karşılar ve herhangi bir makale gönderme veya işlem ücreti almaz.

YAZIM KURALLARI

 HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve YAYIN POLİTİKASI

 

IJTEBS Information

Journal Title: International Tourism, Economic and Business Sciences

Journal title abbreviation: IJTEBS

Journal  E-ISSN: 2602-4411 

Owner and Published by: Anatolia Academy of Sciences

Publication range: Published twice a year, in July and December

Publication Date and Publication Information: Since 2017, 7 Volumes, 14 Issues and 138 articles

Editör: Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi - İstanbul Üniversitesi, haluktanriverdi34@istanbul.edu.tr 

Journal Address: Anatolia Bilim Akademisi, Konya Teknokent, Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Akademi Caddesi, Gürbulak Sokak No: 67 Selçuklu/Konya/Türkiye 

Journal lisance permission: Creative Commons Attribution 4.0 International License

Software: OJS/PKP (Open Journal System/Public Knowledge Project)

Indexes of the Journal: ASOS Index, ESJI Index, İdeal Online, Türkiye Tourism Directory, Academic Resource Index-ResearchBib, Bilgindex, Google Scholar

Journal telefon: +90 531 680 02 84

Journal Contact: Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi (Editor). Istanbul University. https://avesis.istanbul.edu.tr/haluk.tanriverdi

 e-post: editorijtebs@gmail.com;   haluktanriverdi34@gmail.com

Journal link: http://ijtebs.org/index.php/ijtebs/about/contact

 

Aims and Scope:  IJTEBS is a peer-reviewed scientific journal for the publication of articles in the field of Tourism, Economics and Management Science.

 
Aims: To provide information, applications, problems and suggestions related to tourism, economics and business sciences to be put forward, discussed and communicated to the parties in scientific, academic and theoretical level.
 
Scope: IJTEBS Journal includes articles in the field of tourism, economics and business sciences. In the articles, the criteria of being based on research, contributing to the field, making suggestions regarding implementation, examining new and different developments, and being up-to-date are taken into consideration. Articles to be published in IJTEBS Journal must not have been previously published in other media or accepted for publication. In the papers presented at scientific meetings such as symposiums or congresses, the name, place and date of the scientific meeting should be specified. In studies supported by a research institution or organization, the name of the organization providing support, the name of the project, date (if any), number and number should be mentioned. 

About the IJTEBS

IJTEBS is an original, peer-reviewed and open-access scientific journal that publishes national and international research in the fields of tourism, economics and business sciences, in accordance with scientific ethics. IJTEBS has been published twice a year in July and December since 2017. The language of publication is Turkish and English. IJTEBS welcomes article submissions and does not charge any article submission or processing charges.

 
 
 

 

The copyright of the journal belongs to the Anatolia Academy of Sciences
Anatolia Bilim Akademisi Limited Şirketi
Selahaddini Eyyubi  District, Tekke Street, No: 21, Selcuklu
Konya / TURKEY, Phone  + 90 531 680 02 84  

 

 

  Creative Commons License

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

editorijtebs@gmail.com