Announcements

Dear Scientist,

IJTEBS is an original, peer-reviewed and open-access scientific journal that publishes national and international research in the fields of tourism, economics and business sciences in accordance with scientific ethical rules. The journal has been published twice a year, in July and December, since 2017. The language of publication is Turkish and English. The acceptance process of the articles for the first issue of 2024 is ongoing.

 

Saygıdeğer bilim insanları,

IJTEBS, turizm, iktisat ve işletme bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaların yayımlandığı,   bilim etiğine uygun, özgün, hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir. Dergi 2017 yılından bu yana, Temmuz ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.  2024 yılı birinci sayısı için makalelerin kabul süreci devam etmektedir. 

 

 

 

 • Announcement

  2022-07-31

  Saygıdeğer bilim insanları,

  IJTEBS, turizm, iktisat ve işletme bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaların yayımlandığı,   bilim etiğine uygun, özgün, hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir. Dergi 2017 yılından bu yana, Temmuz ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve ingilizce'dir.  2024 yılı birinci sayısı için makalelerin kabul süreci devam etmektedir. 

   

   

  Read more about Announcement