SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA KADINLARIN GİYSİ MARKASI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Abstract views: 353 / PDF downloads: 351

Authors

  • Kamile Çetin

Keywords:

Marka, Satın Alma Davranışı, Tüketici Davranışı

Abstract

Son yıllarda pazarlama dünyasında kadın tüketicilerin davranışları oldukça önemli bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda işletmelerin kadın tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit etmesi ve bu doğrultuda belirli stratejiler geliştirerek neyi, nereden satın aldığını ve neden satın aldığının yanında hangi faktörlerin etkili olduğunu öğrenmesi planlama bakımından önemlidir. Genel olarak kadın tüketicilerin satın alma davranışları farklılık gösterir. Bu bakımdan hazır giyim sektöründe pazarlama yöneticilerinin değişen çevre koşulları ve rekabet ortamında tüketicilerin satın alma kararlarını ve onları etkileyen faktörlerin neler olduğunu çok
iyi anlamaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı satın alma davranışlarında kadınların giysi markası tercihlerini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Bu nedenle tüketicilerin satın alma davranışları ile ilgili genel bir literatür taraması yapılmış, daha sonrasında kadınların marka giysi satın almalarını etkileyen çeşitli faktörlerin olabileceği öngörülemesi yapılarak, literatür bilgilerine bağlı beşli Likert ölçeği şeklinde geliştirilen anket formu aracılığıyla birincil kaynaktan bilgiler toplanmıştır. Çalışmanın evrenini Lefke Avrupa Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde öğrenim gören 280 üniversiteli kadın oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda tüketici ekonomik
şartlara göre ve beklediği faydayı bulacağı markaları tercih ederek satın alma davranışı gösterdiği,en uygun fiyata, faydalı, güvenilir ve kaliteli giysileri satın alma amacını güttüğü tespit edilmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-08-29

How to Cite

Çetin, K. (2019). SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA KADINLARIN GİYSİ MARKASI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Uluslararası Turizm, Ekonomi Ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 2(2), 354–366. Retrieved from https://ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/265

Issue

Section

Articles