KAZAKİSTAN’DA SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNERİLER

Abstract views: 149 / PDF downloads: 955

Authors

  • Aziza SYZDYKOVA
  • Aktolkin ABUBAKİROVA

Keywords:

tedavi ve sağlık turizmi, sağlık sektörü, Kazakistan

Abstract

Küreselleşme ile birlikte ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, eğitim, sağlık, turizm gibi birçok alan bu
değişimden payını almıştır. Kişilerin mutlu olmasının ön planda tutulduğu, yaşam kalitesinin yükseldiği,
nüfusun hızla çoğaldığı, ihtiyaç ve beklentilerin arttığı ve ulaşım olanaklarının geliştiği bir ortam ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda insanların kendi bulundukları ülke dışında, başka ülkelere giderek sağlık hizmeti
alması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu durum ülkelerin hedeflerini de değiştirmiş, hedeflerin değişmesi
uygulanacak politikaları etkilemiş, kurum ve kuruluşların dahil olduğu yeni bir süreç başlamıştır.
Büyük bir doğal ve rekreasyonel potansiyele sahip olan Kazakistan, tıbbi ve sağlık turizmi gelişimi
için tüm olanaklara sahiptir. Kazakistan’ın coğrafik olanakları ülkede sağlık turizminde iç ve dış
turizmin gelişiminin bir parçası olarak ümit vericidir. Bu konuda önemli problemler vardır ama olumlu
deneyimler de mevcuttur. Bu çalışmada öncelikle Kazakistan’da sağlık sektörünün analizi yapılmış
ve değerlendirilmiştir. Bununla birlikte dünyada pazar hacmi giderek artan sağlık turizm alanında
Kazakistan’ın mevcut durumu incelenmiş, bazı öngörülerde bulunarak engellerin aşılması için bazı
öneriler ortaya konulmuştur.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-11-11

How to Cite

SYZDYKOVA, A., & ABUBAKİROVA, A. (2019). KAZAKİSTAN’DA SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNERİLER. Uluslararası Turizm, Ekonomi Ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 3(2), 88–96. Retrieved from https://ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/318

Issue

Section

Articles