TOPLUMSAL CİNSİYET VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Abstract views: 268 / PDF downloads: 180

Authors

  • Erdoğan KAYGIN
  • Yılmaz ŞİMŞEK

Abstract

Özet

1970’li yıllarda hayatımıza giren toplumsal cinsiyet kavramı, insanların rol, tutum ve davranışlarının belirleyicisi olarak son zamanlarda bilimsel araştırmalarda sıklıkla yer almaktadır. Erkeğin veya kadının ne iş yapacağı, sorumlulukları, davranış tarzları toplumsal cinsiyet kavramı tarafından biçimlendirilmektedir. Bir bireyin toplumda nasıl davranması gerektiğini gösteren toplumsal cinsiyet, bireylerin meslek seçimi, kariyer gelişimi ve bir girişimcilik faaliyetinde bulunup bulunmaması gerektiği noktasında da önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın genel amacı, toplumsal cinsiyet rol algıları ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Amaç doğrultusunda Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden anket tekniği ile veriler toplanmıştır. 332 öğrenciden anlamlı ve kullanılabilir düzeyde cevap alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilerek toplumsal cinsiyet ile girişimcilik niyeti arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet açısından eşitlikçi cinsiyet rolü hariç bütün alanlarda erkeklerin cevaplarının ortalamasının kadınlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Özellikle geleneksel cinsiyet rolüne erkeklerin verdiği cevapların ortalamalarının yüksekliği erkeklerin daha geleneksel cinsiyet algısı benimsediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti, Kafkas Üniversitesi

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-10-29

How to Cite

KAYGIN, E., & ŞİMŞEK, Y. (2020). TOPLUMSAL CİNSİYET VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Turizm, Ekonomi Ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 4(1), 16–32. Retrieved from https://ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/478