(1)
YEŞİL DEVRİM: TAMAM MI? DEVAM MI? Sema CAMCI ÇETİN. IJTEBS 2022, 6, 109-115.