[1]
İrfan YURT, “OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ”, IJTEBS, vol. 5, no. 2, pp. 84–100, Oct. 2021.