Referee Evaluation Process and Publication Policy

 It uses the double-blind method in the evaluation process of all studies submitted to the IJTEBS In the double-blind method, the authors 'and referees' identities are hidden.

Initial Evaluation Process

The works submitted to the IJTEBS are primarily evaluated by the editor. At this stage, studies which do not comply with the aim and scope of the journal and which are weak in terms of language and narrative rules will be rejected. Also submitted articles which have no original value and do not meet the publication policies (similarity rate above 30%) are rejected. The authors of the rejected works shall be informed within two weeks at the latest from the date of submission. The studies found appropriate are sent to a Departmental editor for the field of study for which the study is relevant.

Preliminary Evaluation Process

The department editors who are specialized in the study submitted in the pre-evaluation process examine the introduction, method, findings, results, evaluation and discussion sections of the studies in detail in terms of the aim and scopes of the journal publication policies. As a result of this review, the studies which are not suitable will be returned to the department editor within four weeks at the latest with the evaluation report.

Referee Assignment Process

The works are sent to the referees according to the content and the fields of expertise of the referees. The section editor examining the study proposes at least two referees from the referee pool according to their field of expertise or may propose a new referee who is suitable for the field of study. Judges' suggestions from the section editor are evaluated by the editors and the studies are sent to the referees. The referees must guarantee that they will not share any information and document about the submitted articles.

Referee Evaluation Process

The period given to the referees for the peer review process is 2 weeks. The correction proposals from the referees or editors must be completed by the authors within 1 month. The referees may decide on their suitability by reviewing the corrections of a study and may request correction more than once if it is necessary.

Evaluation Result

The opinions of the referees are examined by the section editor within 2 weeks at the latest. As a result of this review, the section editor submits its final decision to the editor.

Editorial Board Decision

The editor prepares the editorial board report based on the opinions of section editor and reviewer reports. The opinions prepared by the editor are sent to the author (s) within 1 week together section editor and referee suggestions. 

 

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve YAYIN POLİTİKASI

IJTEBS'e sunulan tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik uygulanır. Bu süreçte yazarların ve hakemlerin kimlikleri gizlenir.

 İlk Değerlendirme Süreci

IJTEBS'e sunulan eserler öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf olan çalışmalar reddedilir. Ayrıca gönderilen ve orijinal değeri olmayan ve yayın politikalarına uygun olmayan (benzerlik oranı %30 üzeri) makaleler reddedilir. Reddedilen eserlerin yazarları, başvuru tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar alan editörüne gönderilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde sunulan çalışmada uzmanlaşan alan editörleri; çalışmaların giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikalarının amaç ve kapsamları açısından detaylı olarak inceler. Bu inceleme sonucunda uygun olmayan çalışmalar en geç dört hafta içinde değerlendirme raporu ile birlikte editöre iade eder.

Hakem Atama Süreci

Eserler, editörler tarafından değerlendirilirek hakemlere gönderilir. Hakemler, gönderilen makaleler hakkında herhangi bir bilgi ve belge paylaşmayacaklarını garanti etmelidir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre iki haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerileri yazarlar tarafından 1 ay içinde tamamlanmalıdır. Hakemler, bir çalışmanın düzeltmelerini gözden geçirerek uygunluğuna karar verebilir ve gerekirse birden fazla düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme sonucu

Hakemlerin görüşleri en geç 2 hafta içerisinde alan editörleri tarafından incelenir. Bu incelemenin sonucunda, alan editörü son kararını editöre sunar.

Yayın Kurulu Kararı

Editör, alan editörünün ve hakem raporlarının görüşlerine göre raporunu hazırlar. Editör tarafından hazırlanan görüşler alan editörü ve hakem önerileri ile birlikte 1 hafta içinde yazar (lar) a gönderilir.