GENÇ NESİLDE BAŞARI ODAKLI MOTİVASYON VE ÖZ SAYGININ KARİYER STRESİ İLE İLİŞKİSİ

Abstract views: 499 / PDF downloads: 348

Authors

  • Aysun Devrim YEMENİCİ
  • Öznur BOZKURT
  • Mükremin ÖZKARA

Abstract

Özet

Bireyin geleceği ile ilgili plan yapma aşamasında etkisinde kaldığı pek çok unsur vardır. Kariyer stresi oluşturan bu unsurlarla bireyin başarılı olarak mücadele etmesi neticesinde hedeflenen sonuçlar elde edilebilecektir. Arzu edilen kariyer başarısını elde etme süresinde ortaya çıkabilecek kariyer stresini yönetebilmek için, kişinin öz saygısının ve başarı odaklı motivasyonunun olumlu etkisi olacağı varsayımı ile bu çalışmada kariyer stresi, öz saygı ve başarı odaklı motivasyon ile ilişkili olarak incelenmiştir. Öz saygısı ve başarı odaklı motivasyonu yüksek bireylerin kariyer streslerinin düşük olacağı varsayılmaktadır. Bu amaç ile Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesinde 2019-2020 eğitim döneminde kayıtlı bulunan ve örnekleme dahil olan öğrencilerden (361 kişi)yüz yüze anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin kariyer stresi ile başarı odaklı motivasyonları ve öz saygıları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin öz saygılarının ve başarı odaklı motivasyonlarının yüksek, kariyer streslerinin de ortanın altında olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bazı demografik özelliklere göre de bu üç değişken istatistiksel olarak farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kariyer Stresi, Başarı Odaklı Motivasyon, Öz Saygı

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-10-30

How to Cite

YEMENİCİ, A. D., BOZKURT, Öznur, & ÖZKARA, M. (2020). GENÇ NESİLDE BAŞARI ODAKLI MOTİVASYON VE ÖZ SAYGININ KARİYER STRESİ İLE İLİŞKİSİ. Uluslararası Turizm, Ekonomi Ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 4(1), 56–66. Retrieved from https://ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/480