PERSONEL GÜÇLENDİRME UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract views: 138 / PDF downloads: 143

Authors

  • Muhammet DÜŞÜKCAN
  • Erkan BAL

Abstract

Özet

Bu çalışmasının amacı, personel güçlendirme uygulamalarının çalışanların iş performansları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, personel güçlendirme uygulamalarını oluşturan psikolojik ve davranışsal güçlendirme boyutları beraber ele alınmış ve çalışanların iş performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışma, teori ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Teori bölümlerinde, personel güçlendirme ve iş performansı kavramları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Uygulama bölümünde ise personel güçlendirme uygulamalarının çalışanların iş performansları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik, Elâzığ ili Merkez ilçesinde faaliyet gösteren özel ve kamu bankalarında görev yapan 268 banka çalışanı üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, psikolojik ve davranışsal güçlendirme uygulamalarının çalışanların iş performansları üzerinde pozitif yönde ve çok yüksek düzeyde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, psikolojik ve davranışsal güçlendirme boyutlarının beraber ele alındığı personel güçlendirme uygulamalarının çalışanların iş performansları üzerindeki etkisi, alt boyutlarına oranla daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Psikolojik Güçlendirme, Davranışsal Güçlendirme, İş Performansı.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-10-29

How to Cite

DÜŞÜKCAN, M., & BAL, E. (2020). PERSONEL GÜÇLENDİRME UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası Turizm, Ekonomi Ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 4(1), 33–55. Retrieved from https://ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/479