Kocaeli Sağlık Turizmine Yönelik Nitel Bir Çalışma

Abstract views: 199 / PDF downloads: 990

Authors

  • Tülay POLAT ÜZÜMCÜ
  • Seher ÇİMEN

Keywords:

Sağlık Turizmi, Kocaeli, SWOT Analizi, Nitel Araştırma

Abstract

Tıbbın ve turizmin bir araya geldiği sağlık turizminin ilk ortaya çıkışı az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde
ekonomik koşulları iyi olan insanların sağlık sorunlarına çözüm bulmak için gelişmiş ülkelere gidişi şeklindedir.
Ortalama yaşam süresinin uzaması ile birlikte kronik hastalıkların ve çevresel değişimle birlikte sağlık sorunlarının
artması sağlık hizmetine olan talebi artırmıştır. Artan talep sağlık hizmeti almak için bekleme süresini, ekonomik
beklentileri ve prosedürleri çoğaltmıştır. Bu sorunları aşmak için insanlar daha ekonomik, daha kaliteli sağlık
hizmeti sunan ülkelere seyahat etmeye başlamışlar ve bu durum sağlık turizminin gelişmesine neden olmuştur.
Ülkemiz tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve akredite olmuş, kaliteli, yeni tıbbi yöntemlerle hizmet
veren hastaneleri ile son yıllarda sağlık turizminde tercih edilen destinasyonlar arasında yer almıştır. Kocaeli ili
ülkemizde sağlık turizminde ilk dört kent arasına girerek uluslararası sağlık turistlerini ağırlamaya başlamıştır.
Bu bağlamda bu çalışma Kocaeli’nde sağlık turizminin mevcut durumunun incelenmesi ve kentin sağlık turizmi
potansiyelinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında Kocaeli ilinde sağlık
turizmine hizmet veren hastane, sağlıklı yaşam merkezi, termal/welness-SPA oteller ve kamu yöneticileri ile STK
temsilcileriyle konu ile ilgili derinlemesine bilgi edinmek için nitel araştırma yönteminden yararlanılmış, sağlık
turizmi tesisleri ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmış ve görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel
analiz yöntemiyle yorumlanmıştır. Ardından kentin sağlık turizmi potansiyeline yönelik SWOT analizi yapılmış
ve kentte sağlık turizminin güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları belirtilmiştir. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-11-11

How to Cite

POLAT ÜZÜMCÜ, T., & ÇİMEN, S. (2019). Kocaeli Sağlık Turizmine Yönelik Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Turizm, Ekonomi Ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 3(2), 97–116. Retrieved from https://ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/319

Issue

Section

Articles